Pipebeslag

Ønsker du å slippe jobben med å impregnere pipa 1-2 ganger i året?

Vi produserer og monterer alle typer pipebeslag! Pipebeslaget beskytter din pipe slik at den blir vedlikeholdsfri og ikke trekker vann. Det blir alltid utført en sjekk av undertaket rundt pipa før montering av beslag. Om det mangler tilstrekkelig tetting i overgangen mellom undertak og pipestamme vil dette utbedres før beslaget monteres. Det er viktig å merke seg at undertaket er det tettende sjiktet og beslaget det beskyttende. Vi utfører undertakstetting i kombinasjon med montering av beslaget.

Det vil i noen tilfeller være nødvendig med kondensisolasjon mellom pipe og beslag. Du har kanskje lagt merke til tak med et rustent parti i pipebeslagets bredde som strekker seg helt ned til takrenna? Dette kommer av manglende kondensisolering.
Våre blikkenslagere vurderer behovet for undertakstetting og kondensisolering og det vil komme frem i tilbudet om dette er nødvendig eller ikke.

Pipebeslag kan produseres i alle metaller. Vi hjelper deg med valg av metaller og kan sjekke om ønsket metall kan kombineres med resten av materialene på ditt tak.

Luftelyre
Vi produserer og monterer lyrebeslag tilpasset ditt tak. Dette kan være takgjennomføringer i form av ventilasjon eller kloakk. Vi ser viktigheten av å benytte metall som tåler den sure dampen og vurderer alltid dette før utførelse.

På lik linje med pipebeslag er det undertaket som skal være det tettende sjiktet og det er viktig at dette er på plass før beslaget. Vi utfører undertakstetting i kombinasjon med montering av beslaget.

Om du har et spesialt ønske for utformingen av beslaget så lager vi beslaget slik du ønsker det.