Taksikring 

Vi lagerfører snøfangere og stigetrinn fra TB-taksikring. Har du fått pålegg fra Feiervesenet om å montere takstige? Vi kan montere takstige tilpasset alle typer tak. Vi har også flere forskjellige innfestemuligheter på snøfanger. Det finnes til og med egne konsoller for montering på platetak!
Vi monterer også feierplatå!